Applicering av lyftselar enligt SystemRoMedic™

Brukarens funktionsnivå och behov av stöd avgör valet av lyftselsmodell men också valet av applicerings- och borttagningsteknik. Det finns ett antal väletablerade och vanligt förekommande metoder för applicering och borttagning av lyftselar. Dessa metoder har vi dokumenterat i manualen för varje enskild lyftselsmodell. Men, för att göra applicering och borttagning av lyftselar snabbare, enklare och smidigare samt, framför allt, för att göra det möjligt att aktivera brukaren så mycket som möjligt har vi utvecklat några SystemRoMedic™-metoder!

Genom att kombinera små, enkla och effektiva hjälpmedel ur de övriga produktområdena i SystemRoMedic™ med hjälpmedel för mekaniska lyft kan man skapa många olika individuellt anpassade lösningar för alla typer av brukare och för alla situationer. Här nedan hittar du några exempel. Våra duktiga produktspecialister och distriktsansvariga säljare bjuder förstås gärna på fler!

Klicka här för att läsa mer och för att se filmer om applicering av lyftselar enligt SystemRoMedic™.

Kontakta oss för mer information eller för att boka en visning eller ett utbildningstillfälle!

EasyGlide, oval 5040

EasyGlide, oval

För liggande överflyttning, från en säng eller bår till en annan, men också för positionering högre upp i säng samt för applicering av lyftsele.

ReadySheet 11440

ReadySheet

För applicering av lyftsele samt för vändning och positionering i säng.

EasyGlide, oval (mini) 5045

EasyGlide, oval (mini)

Underlättar positionering längre bak i stol samt applicering av lyftselar.

EasySlide, disposable 2040

EasySlide, disposable

En patientbunden glidmatta för korttidsbruk.

ReadySlide 11250

ReadySlide

För liggande förflyttning, sittande positionering och applicering av lyftsele i sittande ställning.

WendyLett4Way

WendyLett4Way

Ett gliddraglakan som är anpassat för att, i kombination med WendyLett, underlätta glid såväl i sidled som uppåt och nedåt i sängen.