Check, ett verktyg i fyra delar

Check består av fyra delar med olika fokusområden. Delarna kan användas tillsammans eller var för sig beroende på de aktuella förutsättningarna och behoven:


 


Check Arbetsplatsen

Check Arbetsplatsen är ett verktyg för kartläggning, utvärdering och sammanställning avseende hela arbetsplatsen. Check Arbetsplatsen syftar till att förbättra arbetsmiljön när det gäller förflyttningar av vårdtagare. Denna del innehåller en sammanställning där även resultaten från de övriga delarna kan föras in för att skapa en helhetsbild av arbetsplatsen.

Ett bra verktyg för:

  • Arbetsgivare/chef och skyddsombud, för bevakning av arbetsmiljön samt för genomförande av riktad ergonomirond i enlighet med SAM. 
  • Företagshälsovården, för kartläggning och upprättande av handlingsplan.

 

 

 

 


Check Medarbetaren

Ett verktyg för kartläggning och utvärdering på medarbetarnivå som visar hur varje medarbetare i en arbetsgrupp själv bedömer sin arbetsbelastning i samband med förflyttningar.


Ett bra verktyg för:

  • Arbetsgivare och personalansvariga, som underlag för medarbetarsamtal. 
  • Utbildningsansvariga, för kvalitetssäkring av förflyttnings- och hjälpmedelsutbildning, hjälper utbildare att fokusera på de viktigaste situationerna. 
  • Arbetsmiljöansvariga, för kvalitetssäkring av hjälpmedelsanvändningen. 
  • Omvårdnadspersonal, för förbättring av patientförflyttningar, rätt hjälpmedel till rätt situation.

 

Check Vårdtagaren

Ett verktyg för kartläggning och utvärdering av arbetet med förflyttningar av en specifik vårdtagare.


Ett bra verktyg för:

  • Chef/arbetsmiljöansvariga, för genomförande av ergonomirond för specifika vårdtagare samt för analys och handlingsplan efter avvikelse.
  • Omvårdnadspersonal, för planering av förflyttningar av specifik vårdtagare (eller en viss typ av vårdtagare, exempelvis vårdtagare med nyopererad höftplastik), för förbättring av omvårdnad. 
  • Rehab-personal, för effektiva rehabiliteringsmöten samt för förbättring av rehabilitering.

 

 


 


Check Instruktion för en vårdtagare

Ett verktyg för att skapa ett skriftligt åtgärdsprogram som visar hur förflyttningarna ska genomföras. Undertecknas av Arbetsterapeut/Sjukgymnast.

Ett bra verktyg för:

  • Rehab-personal och omvårdnadspersonal, för förbättrad kommunikation, för att få förflyttningar utförda enligt instruktion samt för att ge instruktioner för utprovning av hjälpmedel.


Kontakta oss gärna för mer information eller om ni vill ha hjälp med att göra en Check på hela eller delar av er arbetsplats. Vi kan också hjälpa till med att ta fram ett utrustningsförslag för just er arbetsplats.