EasyRoll ProMove System pack - Handicare Sverige

EasyRoll ProMove System pack

EasyRoll paket systemet Svävaren

Endast för tidigare upphandling

Avsikten med EasyRoll 4Way är att den ska användas till tunga svårflyttade patienter, eller till patienter som ska vändas ofta alternativt är väldigt rörlig i sängen där positionen ofta måste korrigeras.

 

EasyRoll 4Way har unika egenskaper:

• Gör tung förflyttning enkel åt samtiliga håll.

• Bästa patientsäkerhet med unika kantbromszoner.

• Bästa ergonomin med greppvänliga handtag.

EasyRoll 4Way består av två produktdelar som jobbar tillsammans med mycket låg friktion (motstånd) mellan de två produktdelarna. Detta gällar för alla glidriktningar och medför helt fri positionering av patienten.

Undre delen av EasyRoll 4Way bäddas fast/fixeras i sängen som ett tra­ditionellt glidlakan med glidytan uppåt med hjälp av tillhörande bäddflikar. Bäddflikarna ska inte användas som handtag till drag/förflyttning.

Den vita mittenytan är aktiv glidyta för EasyRoll 4Way´s överdel. De blå kantzonerna är bromsytor som endast är aktiva tillsammans med över­delen. Underdelen får endast användas tillsammans med överdelen, INTE som glidlakan. Övre delen av EasyRoll 4Way (den del som har handtag) läggs/bäddas direkt på underdelen med glidytan nedåt. EasyRoll 4Way´s glidytor, d.v.s. under- respektive överdel ska ligga mot varandra. Brukaren läggs på EasyRoll 4Way´s bomullsöverdel. För förflyttning av brukaren greppas handtagen som finns placerade efter långsidorna, och brukaren dras enkelt till avsedd valfri position på sängen.

OBS! EasyRoll 4Way´s överdel måste låsas/fixeras, och vara fixerad med sina bäddflikar hela tiden brukaren ligger i sängen. Det är endast under själva förlyttningsmomentet som bäddflikarna lossas.

 

Art. Nr. Kombinationer /  Passar madrass EasyRoll Glidlakan Svävaren överdel, 4way EasyRoll Svävaren underdel
4111 (4111T+4111B)     90 cm  140 x 210 cm, Vit/Blå (Glidzon 75cm)  140 x 200 cm, Vit/Blå

(Glidzon 60cm)

4111L (4111LT+4111LB)    90 cm  200 x 210 cm, Vit/Blå (Glidzon 75cm)  140 x 215 cm,  Vit/Blå (Glidzon 75cm)
Art. Nr.  Kombinationer/ Passar madrass EasyRoll DragGlidlakan, 4way EasyRoll Glidlakan SingleSheet
41402SET (4011S+41902PS)    90 cm   140 x 200 cm, Vit/Blå  140 x 200 cm, Vit/Blå

(Glidzon 60cm)

41403SET (4011L+41903PS)    90 cm  200 x 200 cm, Vit/Blå  200 x 190 cm, Vit/Blå

(Glidzon 60cm)

EasyRoll Inco 4Way paket

Övre delen (10992/10992-5) är ett absorberande inkontinensunderlägg med spärrskikt som förhindrar nedvätning av övriga sängkläder. Dessutom har produktens undersida en lågfriktionsbeläggning (glidtyg) som möjliggör enkel patientförflyttning i sängen. Glidet är längs med sängen vilket ger 4-vägs glid när den bäddas tillsammans med underdelen.

OBS! Bädda alltid in vingarna för att säkra produktens position i sängen!

Undre delen (4111B) har blått och vitt glidtyg och bäddas fast/fixeras i sängen som ett traditionellt glidlakan med glidytan uppåt. Den vita mittenytan är aktiv glidyta för EasyRoll Inco´s överdel.

Vi rekommenderar detta glidlakan då det har en effektiv bromszon av duschesse vilket förstärker säkerheten. Underdelen får endast användas tillsammans med överdelen, INTE som glidlakan.

 

 

Art. Nr.  Kombinationer /  Passar madrass InkoGlid Svävaren, 4way EasyRoll Svävaren underdel
10990 (10992+4111B)     90 cm  120 x 200 cm, Vit/Röd/Grå  140 x 200 cm, Vit/Blå

(Glidzon 60cm)

10990-5 (10992-5+4111B)    90 cm  140 x 200 cm, Vit/Röd  140 x 200 cm,  Vit/Blå

(Glidzon 60cm)

Frågor om denna produkt?
Ring:
08-557 62 200
eller fyll i formuläret nedan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Application areas
  • Vändning i säng
Model specification
Art nr.Kombinationer /  Passar madrassEasyRoll Glidlakan Svävaren överdel, 4wayEasyRoll Svävaren underdel
4111(4111T+4111B)     90 cm 140 x 210 cm, Vit/Blå (Glidzon 75cm)140 x 200 cm, Vit/Blå (Glidzon 60cm)
4111L(4111LT+4111LB) 90 cm200 x 210 cm, Vit/Blå (Glidzon 75cm)140 x 215 cm,  Vit/Blå (Glidzon 75cm)
Art. nr.Kombinationer/ Passar madrassEasyRoll DragGlidlakan, 4wayEasyRoll Glidlakan SingleSheet
To the top