Vridplattor

Här hittar du Handicares vridplattor för manuell sittande överflyttning av brukare mellan två enheter, till exempel från säng till säng, från säng till rullstol och från rullstol till toalett men även för positionering (lägesförändring) av brukare inom samma enhet, till exempel i en rullstol och i andra sittande positioner samt för stöd vid mobilisering, till exempel vid uppresning från sittande till stående eller vid ståträning. På varje produktsida finns information om vilka förflyttningssituationer det aktuella hjälpmedlet passar för.

TurnTable 38 cm

Ett mycket lättanvänt hjälpmedel för överflyttning av en brukare mellan rullstol och stol, toalett eller säng.

TurnTableSoft

En mjuk vridplatta som används framförallt på stolar och sängar för att göra det enklare att vrida och vända på sig när man sitter ner.

TurnSafe2

Ett enkelt och ergonomiskt hjälpmedel för uppresning och överflyttning med vridmoment.