Uppresning / Stå / Gå

Dessa lyftvästar är anpassade för lyft som stöd vid mobilisering, exempelvis vid uppresning eller stå- och gåträning. På varje produktsida finns information om vilka situationer den aktuella lyftselsmodellen passar för.

ThoraxSling

För uppresning och ståträning med MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125.

StandingVest

För lyft i samband med ståträning med brukare som använder ståskal.

BariVest

För uppresning, ståträning och gåträning med brukare som väger 180 kg eller mer.

WalkingVest

För gåträning med mobil eller stationär lyft.