Överflyttning

Här hittar du Handicares glidskivor, glidmattor och tillbehör för manuell liggande och/eller sittande överflyttning mellan två enheter, till exempel från säng till säng, från säng till rullstol och från rullstol till toalett.  Mer information om de olika hjälpmedlen och hur man använder dem hittar du på respektive produktsida.

TurnTable 38 cm

Ett mycket lättanvänt hjälpmedel för överflyttning av en brukare mellan rullstol och stol, toalett eller säng.

MoveMaster

För sittande överflyttning till och från säng, rullstol, toalett och hygienstol samt för positionering i säng.

FlexiMove (mini)

Stöd vid uppresning och positionering i säng men även vid sittande överflyttning, då ofta i kombination med en glidskiva.

FlexiMove

För förflyttningar högre upp i säng, vändning och sidoförflyttningar men också för manuella lyft i samband med sittande och liggande överflyttning.

LiftSeat

För manuella lyft i sittande position, till exempel vid lyft av en brukare till eller från en flygplansstol eller ett bussäte.

FootStool

Ger utmärkt stöd under brukarens fötter och underlättar vid sittande överflyttning och toalettbesök eller vid positionering längre bak i stol.

EasyGlide

För sittande överflyttning till och från rullstol, säng, toalett, bilsäte och många andra sittplatser.