Manuella lyfthjälpmedel

I många förflyttningssituationer finns det inga andra lösningar än att lyfta en brukare. Och när man behöver utföra ett lyft är förstahandsalternativet alltid att lyfta mekaniskt eftersom detta ger både minimal belastning för medhjälparen och en trygg situation för brukaren. Naturligtvis finns det också situationer då man måste utföra ett lyft manuellt, men detta ska enbart utföras då inga andra alternativ är möjliga. Vid manuella lyft är det viktigt att inte lyfta tyngre än vad som är lämpligt och tillåtet. Det är också viktigt att ha kunskap om och att använda bra arbetsställningar och -teknik samt att man har tillgång till enkla, funktionella och säkra hjälpmedel.

Här hittar du Handicares manuella lyfthjälpmedel för manuell liggande och/eller sittande överflyttning av brukare mellan två enheter, till exempel från säng till säng, från säng till rullstol och från rullstol till toalett, men även för manuell positionering och vändning av brukare i säng. På varje produktsida finns information om vilka förflyttningssituationer det aktuella hjälpmedlet passar för.

FlexiMove

För förflyttningar högre upp i säng, vändning och sidoförflyttningar men också för manuella lyft i samband med sittande och liggande överflyttning.

LiftSeat

För manuella lyft i sittande position, till exempel vid lyft av en brukare till eller från en flygplansstol eller ett bussäte.