Gånghjälpmedel

Här hittar du Handicares gånghjälpmedel för stöd vid mobilisering, till exempel vid  stå- och gåträning. På varje produktsida finns information om vilka förflyttningssituationer det aktuella hjälpmedlet passar för.

RoWalker400

Ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig mobilisering, särskilt av postoperativa kardio-, torax- och abdominalpatienter.

OxygenTankHolder

Tillbehör till RoWalker400. Hållare för syrgastuber möjliggör enkel och bekväm användning av syrgas under gåträning.