Förflyttning och lyft

Handicare har ett unikt koncept för enkla förflyttningar, marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av smarta, lättanvända och säkra förflyttnings- och lyfthjälpmedel utvecklade för att göra livet enklare, både för brukare och för medhjälpare. SystemRoMedic™ är en helhetslösning för alla typer av förflyttningsbehov. Från de enklaste tänkbara till de mest komplexa, från de lättaste till de tyngsta. I konceptet ingår hjälpmedel för fyra kategorier av förflyttningar:

  • Överflyttning, hjälpmedel för förflyttning av brukare mellan två enheter.
  • Positionering, hjälpmedel för lägesförändring inom samma enhet.
  • Stöd, hjälpmedel för stöd vid mobilisering, exempelvis vid uppresning eller gåträning.
  • Lyft, hjälpmedel för manuella och mekaniska lyft av brukare.

För alla förflyttningssituationer och för alla brukare

SystemRoMedic™ konceptet erbjuder säkra lösningar för 14 olika förflyttningssituationer, och det täcker i princip alla sorters sammanhang där olika förflyttningar utförs. De manuella hjälpmedlen, tillsammans med det heltäckande sortimentet för mekaniska lyft av brukare, gör det möjligt att skapa individuellt anpassade lösningar för brukare med olika funktionsnivå och olika möjlighet till aktiv medverkan; från aktiva, till något aktiva till helt passiva brukare.

Förbättrad arbetsmiljö och vårdkvalitet

Vår filosofi går ut på att brukaren alltid ska medverka efter förmåga i sin egen förflyttning. Ju mer aktiv brukaren är, desto enklare blir förflyttningen för medhjälparen. Den egna aktiviteten stärker, förutom musklerna, även brukarens upplevelse av självständighet och värdighet. På så vis kan vi förbättra livskvaliteten för brukaren samtidigt som arbetet blir både enklare och säkrare för medhjälparen.

Betydande kostnadsbesparingar

Antalet människor som behöver hjälp med att förflytta sig ökar konstant. Och belastningsskador och olyckor är ett gigantiskt arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som står för mycket stora kostnader inom vård och omsorg. SystemRoMedic™ erbjuder enkla lösningar med stora resultat och skapar samtidigt möjligheter till betydande kostnadsbesparingar.

Under de mer än 30 år som vi har utvecklat och tillhandahållit SystemRoMedic™ har vi sett vad våra lösningar kan göra för människor, och det inspirerar oss att fortsätta utveckla nya hjälpmedel och förflyttningsmetoder.

Vi älskar ju enkla förflyttningar!