För infektionskontroll

Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av hjälpmedel för korttidsbruk och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel tillverkade av olika starka och säkra material med många praktiska egenskaper. Den gemensamma nämnaren för alla dessa produkter är att de skapar förutsättningar för optimal hygien och att de på så sätt motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.