För barn

Olika typer av brukare har olika behov och förutsättningar. Ett grundläggande villkor för att ett förflyttnings- eller lyfthjälpmedel ska vara lämpligt för barn är naturligtvis att storleken är anpassad för en liten person. När det gäller barn är det också viktigt att hjälpmedlet på olika sätt kan bidra till att ge barnet en enkel och utvecklande vardag med möjlighet till såväl lek och annan aktivitet som vila.

Den här avdelningen innehåller en översikt över vilka av Handicares förflyttnings- och lyfthjälpmedel som är speciellt lämpliga för barn och för fyra olika kategorier av förflyttningssituationer:

  • Överflyttning; hjälpmedel för manuell förflyttning av barn mellan två enheter.
  • Positionering; hjälpmedel för manuell lägesförändring av barn inom samma enhet.
  • Stöd; hjälpmedel för stöd vid mobilisering, exempelvis vid uppresning eller gåträning.
  • Lyft; hjälpmedel för manuella och mekaniska lyft av barn.

Kontakta oss gärna för mer information, för att beställa vår produktkatalog eller för att boka tid för en demonstration eller utprovning.