Fler manuella förflyttningshjälpmedel

Här hittar du fler av Handicares hjälpmedel för manuell sittande överflyttning av brukare mellan två enheter, till exempel från säng till säng, från säng till rullstol och från rullstol till toalett, men även för manuell liggande och/eller sittande positionering (lägesförändring) av brukare inom samma enhet, till exempel för vändning i säng, för förflyttning högre upp i säng eller för positionering i rullstol samt för stöd vid uppresning från sittande till stående. På varje produktsida finns information om vilka förflyttningssituationer det aktuella hjälpmedlet passar för.

FootStoolCover

FootStoolCover är ett avspritnings- samt avtorkningsbart överdrag till Handicares FootStool.

SitWalk

Används för att underlätta positionsförändringar, längre bakåt i stol eller rullstol, för att brukaren ska få en bekvämare ställning.

FootStool

Ger utmärkt stöd under brukarens fötter och underlättar vid sittande överflyttning och toalettbesök eller vid positionering längre bak i stol.

AntiSlip mat

Används som stöd under fötterna eller mellan två glidmaterial för att skapa ökad friktion och därmed förhindra glidning.

MobiStol

Ett hjulunderrede som gör det möjligt för en helt vanlig stol att bli mobil. För korta förflyttningar utan lyft.