Delade benstöd

Brukarens funktionsnivå och status avgör behovet av stöd och andra funktioner hos en lyftsele och därmed även valet av lyftselsmodell.

Lyftselar med delade benstöd är enklare för medhjälparen att applicera när brukaren sitter upp. De är också enklare att ta bort efter avslutat lyft. Lyftselar med delade benstöd låter dessutom brukaren medverka mer vid applicering och borttagning. 

En låg rygg ger mindre stöd och mer möjlighet till aktivering och passar för brukare med god huvudstabilitet, god bålstabilitet och tillräcklig tonus.

En axelhög rygg ger mer stöd och viss möjlighet till aktivering och passar för brukare med god huvudstabilitet, nedsatt bålstabilitet och viss tonus.

En hög rygg ger mycket stöd, även för huvudet, och passar för brukare som saknar stabilitet och tonus.

AmpHBSling

För brukare med höga benamputationer och som behöver mycket stöd.

HygieneHBSling

För toalettbesök och för brukare som behöver mycket stöd.

BasicSling

Standardmodell för brukare med god huvudstabilitet.

HygieneSling

För toalettbesök - tre varianter för mer aktiva brukare.

AmpSling

För brukare med höga benamputationer.

HygieneLBSling

För toalettbesök - extra stöd för brukare med god huvud- och bålstabilitet.

HighBackSling

Standardmodell för brukare som behöver mycket stöd.