Applicering av lyftselar

Brukarens funktionsnivå och behov av stöd avgör valet av lyftselsmodell men också valet av applicerings- och borttagningsteknik. Det finns ett antal väletablerade och vanligt förekommande metoder för applicering och borttagning av lyftselar. Dessa metoder har vi dokumenterat i manualen för varje enskild lyftselsmodell. Men, för att göra applicering och borttagning av lyftselar snabbare, enklare och smidigare samt, framför allt, för att göra det möjligt att aktivera brukaren så mycket som möjligt har vi utvecklat några SystemRoMedic™-metoder!

Genom att kombinera små, enkla och effektiva hjälpmedel ur de övriga produktområdena i SystemRoMedic™ med hjälpmedel för mekaniska lyft kan man skapa många olika individuellt anpassade lösningar för alla typer av brukare och för alla situationer. Här nedan hittar du några exempel. Våra duktiga produktspecialister och distriktsansvariga säljare bjuder förstås gärna på fler!

Klicka här för att läsa mer och för att se filmer om applicering av lyftselar enligt SystemRoMedic™.

Kontakta oss för mer information eller för att boka en visning eller ett utbildningstillfälle!

EasyGlide, oval

För liggande överflyttning, från en säng eller bår till en annan, men också för positionering högre upp i säng samt för applicering av lyftsele.

ReadySheet

För applicering av lyftsele samt för vändning och positionering i säng.

WendyLett4Way

Ett gliddraglakan som är anpassat för att, i kombination med WendyLett, underlätta glid såväl i sidled som uppåt och nedåt i sängen.

ReadySlide

För liggande förflyttning, sittande positionering och applicering av lyftsele i sittande ställning.