Accessories for stools and chairs

Vårt breda tillbehörsprogram möjliggör omfattande anpassning av våra toalett-/duschpallar och stolar för att möta individuella brukar- och medhjälparbehov.

Bucket with lid, Combi

Toaletthink med lock. Tillbehör till alla Combi toalett-/duschstolar. Finns i två modeller; rund och nyckelhålsformad.

Headrest, Combi

Format för optimalt stöd av nacke och huvud. Passar alla modeller och varianter av Combi stolar. Rekommenderas för användning med båda varianterna av Combi, tilt.