About SystemRoMedic™

Utmaningen

Vårdpersonal befinner sig dagligen i situationer som präglas av brist på tid, personal, kunskap och tillgång till enkla och funktionella hjälpmedel. Tuffa ekonomiska villkor kombinerat med ambitionen att alltid erbjuda hög vårdkvalitet bidrar till uppkomsten av olika belastningsskador. Resultatet är ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader. Det blir lätt en negativ spiral som kan vara svår att ta sig ur.

Lösningen är enkel, naturligtvis

Hjälpmedlen i SystemRoMedic™ bygger på enkelhet, logik, ergonomiska principer och design med brukaren och medhjälparen i fokus. Enkelhet är nyckeln. Enkla grundprinciper ger användarvänliga hjälpmedel och det är de tidsbesparande och enkla hjälpmedlen som faktiskt blir använda.

SystemRoMedic™ arbetar med naturlagarna, inte mot dem. Friktion, till exempel, är en kraft vi räknar med. Med smarta lösningar och kombinationer av speciella funktionsmaterial kan vi både reducera friktionen under en brukare för att göra honom enkel att förflytta, och öka friktionen för att minimera risken att han ska glida ur sängen.

Aktivering av brukaren

Ju mer styrka och ju högre funktionsnivå brukaren har, desto mer kan han bidra till sin egen förflyttning. Och ju mer aktiv brukaren är, desto enklare blir förflyttningen för medhjälparen. Förflyttningshjälpmedlen i SystemRoMedic™ gör det lättare för medhjälparen att aktivera brukaren och stimulerar samtidigt brukaren att använda ett naturligt rörelsemönster. Den egna aktiviteten stärker, förutom musklerna, även brukarens upplevelse av självständighet. På så vis kan vi förbättra livskvaliteten för brukaren samtidigt som vi underlättar arbetet för medhjälparen.

Vi älskar enkla förflyttningar!

Antalet människor som behöver hjälp med att förflytta sig ökar konstant. Och belastningsskador och olyckor är ett gigantiskt arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som står för stora kostnader inom vård och omsorg.

SystemRoMedic™ erbjuder enkla lösningar med stora resultat. Det handlar om ett enklare liv och arbete och om att förebygga belastningsskador och olyckor i samband med patientförflyttningar. Det handlar också om att aktivera och rehabilitera, om att underlätta förflyttningar även för smärtkänsliga personer, om att förebygga trycksår samt, inte minst, om att öka brukarens upplevelse av oberoende, värdighet och självkänsla.

Med SystemRoMedic™ tar man ett steg i rätt riktning. Våra hjälpmedel är enkla och säkra och dessutom erkänt kostnadseffektiva. Våra utbildningar i praktisk förflyttnings- och produktkunskap ger vårdpersonal kompetens att välja rätt arbetsteknik och hjälpmedel i varje förflyttningssituation.

Vi har sett vad våra hjälpmedel gör för människor och det ger oss viljan och kraften att fortsätta utveckla nya produkter. Vi älskar ju enkla förflyttningar!