Miljö på Handicare AB

Handicare värnar om miljön och strävar efter att finna nya, hållbara lösningar när vi bedriver vår verksamhet.

KLIMATKOMPENSERING
Vi klimatkompenserar för en del av vårt företags aktiviteter i samarbete med företaget ClimateCare. Genom klimatkompensering investerar vi i hållbarhetsprojekt med målsättning att minska koldioxidutsläpp samt förbättra levnadsförhållanden för människor som lever i fattigdom.

ÅTERVINNING AV PRODUKTER
Det är viktigt för oss att våra produkter hanteras på rätt sätt även vid slutet av produktens livscykel.
Vi rekommenderar därför våra användare att läsa denna återvinningsinstruktion för att veta hur din produkt bör hanteras när den tas ur bruk.
I miljöarbetet samarbetar vi även med våra internationella filialer, bland annat stödjer vårt företag organisationen Hjälpmedel utan gränser genom donation samt bidrag till transport av hjälpmedel till behövande i utsatta regioner. Läs mer om detta på webbsidan för Handicare Group.

ISO 14001
Handicare AB är certifierade mot internationella standarden ISO 14001, vilket innebär att vårt företag aktivt strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete bedrivs i enlighet med företagets kvalitets- och miljöpolicy.