« Back
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at Handicare.Web.Extensions.PublishedContentExtensions.GetBoolValue(IPublishedContent content, String alias, Boolean fallback) in C:\inetpub\Handicare\Handicare Web\Handicare.Web\Extensions\PublishedContentExtensions.cs:line 53
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.<>c__DisplayClass5.<Content>b__3(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\Handicare\menu-tree-grid.cshtml:line 53
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToString()
  at System.Web.WebPages.HelperResult.ToHtmlString()
  at System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Object value)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(Object value)
  at ASP._Page_app_plugins_handicare_menu_tree_grid_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\Handicare\menu-tree-grid.cshtml:line 140
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
« Back
« Back
Handicare's unique easy transfer concept

Vårt unika koncept för enkla förflyttningar

Vår filosofi fokuserar på att förebygga belastningsskador samtidigt som man ökar brukarnas upplevelse av oberoende och värdighet.

Handicares Förflyttningshjälpmedel
Blog

Handicares blogg

Följ vår blogg och ta det av intervjuer, artiklar och intressanta utbildningar. Vi skriver om aktuella ämnen som berör oss som arbetar med patientförflyttningar så som infektionskontroll, ensamarbete, tunga brukare, arbetsmiljö och mycket annat.

Till bloggen
HA151203-037_pa.jpg

EvaDrive - en innovativ mobil lyft

EvaDrive - en innovativ mobil lyft som minskar riskerna för vårdpersonal och eliminerar belastningsskador.

EvaDrive är en ny motordriven mobil lyft som drastiskt minskar hur mycket kraft som krävs för att framdriva en personlyft. EvaDrive kan köras med minimal ansträngning även i trånga utrymmen. Tack vare utformningen på handtaget är den lika enkel att styra som en vanlig kundvagn!

Läs mer

  Handicare - Vi gör vardagen enklare

  I mer än ett kvarts sekel har vi helhjärtat ägnat oss åt utveckling av smarta hjälpmedel för enkla förflyttningar samt åt att göra livet och arbetet enklare för både brukare och personal inom vård och omsorg.

  Läs mer om Handicare Sverige

  Skärmavbild 2016-12-05 kl. 13.49.35.png

  Leva & Fungera

  Besök oss i monter B:05:01 på Leva & Fungera den 4-6 april 2017
  julkort1_sve.jpg

  God jul

  God jul och gott nytt år önskar vi på Handicare
  Utbildning

  Anmäl dig till våra utbildningar

  Våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet som de gärna delar med sig av till dig!
  Pilotprojekt.png

  Hur kan en övergång till ensamarbete i vården genomföras?

  Läs mer om pilotprojektet att övergå från team på två personer till ensamarbetare genom proaktivt förflyttningsarbete.
  puff_taklyftskampanj_SE_1605.jpg

  Byt ut gamla taklyftsmotorer

  Beställ en/flera nya RiseAtlas taklyftsmotorer så betalar vi 2000 kr per styck för de taklyftsmotorer ni byter ut.
  HA151203-059.jpg

  Innovativ motoriserad mobil lyft

  EvaDrive är en ny motordriven mobil lyft som drastiskt minskar den kraft som krävs för att framdriva en personlyft.